Zorgaanbod

Progress heeft breed aanbod van zorg voor kinderen, jongeren en hun ouder(s) of verzorger(s). We maken de zorg zoveel mogelijk ’tailored fit’.
Dat betekent dat we goed proberen aan te sluiten bij de hulpvraag of de veranderwens van het kind, de jongere en/of diens ouder(s)/verzorger(s).

Onze praktijk richt zich op psychologisch onderzoek en psychologische behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen.
De zorg die we aanbieden, valt onder de Basis Jeugd GGZ en onder de Specialistische Jeugd GGZ. Het aanbod op het gebied van trainingen is een combinatie van zorg vanuit de Basis GGZ en vanuit Preventie.

Meer informatie over de kosten en hoe het gaat
na aanmelding is te vinden onder Praktisch.

Overzicht

Cognitieve gedragstherapie

Als je behandeling bij ons volgt, kom je waarschijnlijk (elementen uit) CGT tegen. CGT wordt ingezet bij onder andere angst, paniek, piekeren, sociale angst, dwang, depressie en trauma.

Theraplay

Theraplay is een speltherapie gericht op de ouder-kindrelatie, het is gericht op vier dimensies; structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging.

Psychomotorische therapie

PMT is een ervaringsgerichte vorm van therapie waarbij gewerkt wordt met bewegingsactiviteiten, spelvormen en/of lichaamsgerichte werkvormen.

Systeemtherapie

Systeemtherapie focust niet alleen op de individuele cliënt, maar kijkt naar het hele gezinssysteem om problemen aan te pakken.

Traumatherapie

Traumatherapie richt zich op een schokkende gebeurtenis of een periode van nare gebeurtenissen in het leven van een kind of jongere. Wij werken met EMDR en schrijftherapie.

Diagnostiek

Psychologisch onderzoek geeft inzicht in de problemen en dat helpt vaak al heel veel. Voor sommige ouders en kinderen is een onderzoek en daarbij passende adviezen voldoende om weer verder te kunnen.

EHealth – Therapieland

Wij bieden naast de fysieke hulpverlening in de praktijk ook digitale hulp op afstand, vooraf, gedurende en na de behandeling.