Theraplay

Theraplay bij Progress

In november 2018 heeft Irene de Level 1 Theraplay en MIM training gevolgd bij de RINO Groep in Utrecht. Irene heeft in december 2021 het Foundational Level op de Theraplay Academie in Amersfoort afgerond en mag zich sindsdien Theraplay Coach noemen.

Wat is Theraplay?

Theraplay is een vorm van speltherapie die als doel heeft om de ouder-kindrelatie te herstellen of versterken. Theraplay richt zich middels het spelen met ouder(s) en kind op vier dimensies die van belang zijn voor de ontwikkeling van het kind in de ouder-kindrelatie, namelijk structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging. Aan het begin van de behandeling heeft de behandelaar de leiding tijdens de sessie en speelt met het kind. De ouder kijkt mee en wordt hierbij betrokken. De ouder leert tijdens de behandeling om signalen van het kind beter te herkennen, zijn of haar gedrag beter te begrijpen en hier beter op afstemmen en mee om te gaan. Gaandeweg de behandeling neemt de ouder geleidelijk de regie tijdens de sessie over. De spelletjes zijn ook makkelijk toe te passen in het dagelijks leven, waardoor de positieve contactmomenten ook thuis worden voortgezet. Theraplay is een speelde, positieve manier in het hier-en-nu om samen aan een positieve ouder-kindrelatie te werken en – tot nu toe met veel resultaat! Naast het bouwen aan de ouder-kindrelatie, wordt het zelfvertrouwen van het kind ook vergroot. Het werkt verbindend en helend voor ouder en kind.

Voor wie is Theraplay?

Theraplay kan worden ingezet bij hechtingsproblematiek en trauma, maar ook als de ouder-kindrelatie verstoord is door gedragsproblemen, ADHD of een autismespectrumstoornis.

Ervaringen

Ouders die samen met hun kind bij Irene Theraplay hebben gevolgd, vertellen:

“Ik heb geleerd om weer 1-op-1 met je kinderen bezig te zijn. En dat als de hechting niet goed is verlopen in het begin, dat dit toch hersteld kan worden.”

“Mijn kinderen zijn knuffeliger naar mij toe geworden en het probleem waarvoor ze kwamen is ook minder geworden.”

“De eerste keer dat we er naartoe moesten was mijn dochter boos; waarom moet ik nu naar een andere therapeut toe? En ik doe toch nergens aan mee! Toen ging de deur open en daar stond Irene met knuffels op haar hoofd en veel vrolijkheid. We liepen de trap op en mijn dochter fluisterde: ze is leuk! Mijn dochter was al in therapie bij Progress en ze was al een eind op de goede weg. Maar Theraplay heeft haar en ook mij als moeder het laatste zetje gegeven in de goede richting. Thuis houden we de spelletjes van Theraplay erin, het is echt iets tussen ons twee. Dat in mijn ogen zoiets kleins, zoiets groots kan zijn.”

Meer informatie