Psychomotorische therapie

Psychomotorische Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte vorm van therapie waarbij spel en bewegen een middel zijn om tot een bepaald doel te komen. Bij deze vorm van therapie krijgen kinderen en jongeren bewegingsactiviteiten, spelvormen en/of lichaamsgerichte werkvormen aangeboden. De psychomotorisch therapeut helpt de cliƫnten om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en daarbij te oefenen met nieuwe vaardigheden, die vervolgens ook thuis- en op school toegepast kunnen worden. Voor kinderen die het lastig vinden om te praten over dingen die ze moeilijk vinden, die heel beweeglijk zijn of die niet goed weten wat ze eigenlijk precies lastig vinden kan spel en bewegen een helpend middel zijn en is dit vaak een prettige vorm van therapie. De therapie vindt zowel individueel- als in groepsvorm plaats.

Veel voorkomende hulpvragen waarbij PMT wordt ingezet zijn:

  • Emoties herkennen, uiten en reguleren
  • Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • Bevorderen van sociale vaardigheden en verminderen van sociale angst
  • Lichaamsbeleving en lichaamswaardering
  • Omgaan met stressvolle levensgebeurtenissen