Diagnostiek

Psychologisch onderzoek geeft inzicht in de problemen en dat helpt vaak al heel veel. Voor sommige ouders en kinderen is een onderzoek en daarbij passende adviezen voldoende om weer verder te kunnen.
In de intake kijken we samen naar de vragen die er zijn. Op basis van de hulpvraag wordt gekozen hoe we het onderzoek gaan vormgeven.

Behandeling

Voor de behandeling werkt Progress zoveel mogelijk met evidence-based methodieken. Dit zijn methodieken die wetenschappelijk zijn onderzocht en bewezen effectief zijn.
We vinden het belangrijk om de behandeling precies af te stemmen op de hulpvraag van de cliƫnt. Daarom werken we zoveel mogelijk eclectisch, dit betekent dat wij geloven dat meerder methodieken werkzaam kunnen zijn en dat we soms bepaalde methodieken met elkaar combineren. Omdat we geloven dat ouders heel belangrijk zijn in het leven van hun kind, betrekken we ook de ouders in de behandeling. We zijn ervan overtuigd dat behandeling het meest effectief is wanneer ouders, als expert van hun kind, ook weten hoe te handelen in de thuissituatie.
Het is dus erg belangrijk dat de omgeving ook betrokken is bij de behandeling en daarom zien wij contact met school ook als een belangrijk onderdeel binnen de begeleiding van schoolgaande kinderen en jongeren.  Wij vinden het heel belangrijk om de zorg samen op te pakken en om daarbij de expertise van iedere betrokkene te benutten.

Behandelvormen