Systeemtherapie

Systeemtherapie is een naam voor therapie die zich niet alleen richt op de persoon die is aangemeld met een klacht of een probleem, maar zich meer richt op het systeem rondom, het gezin. Systeemtherapie wordt dan ook wel gezinstherapie genoemd. Er wordt meer gekeken naar wat zich afspeelt tussen personen in een gezin.

Welke invloed heeft school, sport of de buurt op het probleem dat er speelt? Zo betrekt systeemtherapie belangrijke anderen bij de therapie. Verder wordt gekeken naar de interactiepatronen. Hoe wordt er onderling gecommuniceerd? Hoe zijn patronen ontstaan? Samen wordt op zoek gegaan naar die manieren van communiceren die helpend zijn voor iedereen binnen het systeem.

Zo komt het positieve dat het gezin verbindt, meer beschikbaar.