KOPP training

Als ouders psychische problemen hebben, of problemen met een verslaving, komen kinderen in de knel. Ook lopen zij het risico zelf problemen te ontwikkelen. De KOPP training is een doe- en praatgroep voor deze kinderen (KOPP staat voor: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen).

Inhoudelijke informatie

Deze doe-/praatgroep levert een bijdrage aan het voorkomen van psychische problemen bij kinderen sla gevolg van de problemen van hun ouders. Dit kan gerealiseerd worden door de belasting voor het kind te verminderen. Spelenderwijs wordt gewerkt aan het volgende:

  • Het verminderen van gevoelens van eenzaamheid, schuld of schaamte
  • Het verbeteren van het competentiegevoel
  • Het vergroten van de copingvaardigheden
  • Het bewust worden en gebruiken ven het sociale netwerk
  • Het verbeteren van de ouder-kind interactie en het bevorderen van bewustwording van ouders over de gevolgen van hun problemen voor hun kind

Praktische informatie

Kosten

Aantal sessies                                   8
Oudersessies of -gesprekken      2
Duur per sessie                                60 minuten
Leeftijd                                              8 – 12 jaar
Max aantal deelnemers                4 tot 6

De gemeente Urk heeft een subsidie gegeven voor deze training.  De training wordt dan ook in zijn geheel vergoed voor kinderen die wonen in de gemeente Urk.

Aanmeldingsinformatie

Aanmelden of aanvullende informatie vragen kan altijd. Dit kan zowel telefonisch als via de mail.

T             0527 744047 (op werkdagen tijdens kantooruren)
M           info@progress-flevoland.nl