Ouder/verzorger

Als ouder of verzorger wilt u niets liever dan dat het goed gaat met uw kind, en bent u betrokken op zijn/haar welzijn. Als uw kind niet lekker in zijn vel zit, op school niet voldoende functioneert of wanneer het thuis een uitdaging is in de opvoeding, biedt Progress hulp. 

We denken graag mee met u en uw kind, en zoeken samen naar oplossingen en herstel! We trekken graag samen met u als ouders op in de zorg rondom uw kind. Uw ervaring hebben we nodig om uw kind goed te kunnen begrijpen en begeleiden. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de hulp.

Aanmelden intake

Aanmelden kan met een geldige verwijzing van de huisarts, gemeente of andere erkende verwijzer (medisch specialist, kinderarts). Na ontvangst van de verwijzing vragen wij een toewijzing aan bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Verdere informatie wordt u via de mail verstuurd.  Wij zijn gecontracteerd zorgaanbieder voor de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Buiten deze regio’s wordt hulp niet vergoed.