Aanmelden

Stap 1: Verwijzing van de huisarts

Aanmelden kan met een geldige verwijzing van de huisarts, gemeente of andere erkende verwijzer (medisch specialist, kinderarts). De verwijzer kan deze verwijzing ofwel rechtstreeks digitaal naar ons toesturen, of zal u vragen zelf te zorgen dat de verwijzing bij Progress terechtkomt.

Stap 2: Aanmeldformulier

U meldt uw kind aan via het aanmeldformulier op onze site.
Alleen volledig ingevulde aanmeldformulieren kunnen we in behandeling nemen.

Stap 3: Aanvragen toewijzing

Zodra de verwijzing en digitale aanmelding bij ons binnen zijn, vragen wij een toewijzing aan bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Wij zijn gecontracteerd zorgaanbieder voor de gemeenten Noordoostpolder en Urk. De gemeente geeft op basis van onze aanvraag een toewijzing af voor een periode van negen maanden (Basis Jeugd GGZ) of een jaar (Specialistische Jeugd GGZ).

Zodra we de vragenlijst en de overige documenten volledig ingevuld retour hebben ontvangen nemen we contact met u op voor een eerste gesprek.
Informatie over het verdere verloop van het traject kunt u hieronder  vinden.